Green fuels and human health - toxicity of engine
emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels
Norway Grants
PROJECT DESCRIPTION

Global warming is one of the biggest environmental challenges of our time. Yet, it is imperative that the solutions that are chosen to protect the global environment are safe and not introduced at the expense of local environments. Currently biodiesel fuels are only used at low levels throughout Europe, but vision plans has been proposed to increase the shear of biofuels considerably in the near future. A development that is also driven by the need to reduce the dependency of fossil fuel imports. The potential health impact of new fuels and combustion technologies therefore need to be critically assessed before large-scale introduction. The present project will contribute to the assessment of the health hazard of diesel engine emissions from use of 1st and 2nd generation biodiesel fuels with respect to inflammatory, cytotoxic and genotoxic/mutagenic effect in primary human cells and mammalian target organ. The project will provide information at an early stage that may guide future priorities to introduce the most environmental friendly biofuels. The results will therefore be disseminated to stakeholders such as health and environmental authorities in Norway and Poland.

 

Zagrożenia wynikające z globalnego ocieplenia zwiększyły potrzebę poszukiwania nowych bio-paliw o dużym potencjale redukcji dwutlenku węgla. Obecnie bio-paliwa używane są w niewielkim stopniu w Europie, ale projekt UE, dotyczący stosowania domieszek bio-paliw w benzynie oraz oleju napędowym zakłada stopniowe zwiększanie ich udziału. W związku z tym, przed ich wprowadzeniem  na duża skalę powinny zostać zbadane potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Projekt obejmuje 3 główne zadania: fizyko-chemiczną analizę emisji silnika Diesla podczas spalania badanych bio-paliw, badania in vivo na szczurach oraz badania in vitro. Testowane bio-paliwa obejmują bio-paliwa 1 generacji - estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego oraz bio-paliwa 2 generacji – syntetyczny polimer Neste Oil NExBTL. Emisje ze spalania powyższych bio-paliw z zastosowaniem filtrów cząstek stałych oraz bez ich stosowania zostaną zbadane z uwzględnieniem fizyko-chemicznej analizy fazy gazowej, rodzaju i wielkości cząstek oraz nanocząstek jak również chemicznej analizy związków organicznych związanych z fazą cząsteczkową. Scharakteryzowane emisje gazowe i cząsteczkowe zostaną zastosowane w badaniach biomedycznych in vivo na szczurach. Molekularne mechanizmy toksycznych efektów emisji cząsteczkowych zostaną zbadane na różnych modelach komórkowych in vitro.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Polish-Norwegian Research Programme
Project Coordinator: Professor Anna Lankoff
Project Reference: Pol-Nor/201040/72/2013
Duration: 01.11.2013 - 31.10.2016
Budget: 3 077 458,00 PLN