Green fuels and human health - toxicity of engine
emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels
Norway Grants
OBJECTIVES

The main objective of the project is to clarify how use of 1st and 2nd generation biodiesel fuels affects the toxicity of diesel engine emissions compared to conventional fossil diesel fuel, with emphasis on inflammation and DNA-damage.
This will be achieved by pursuing the following sub-goals:

 

  • Characterize how use of 1st and 2nd generation biodiesel fuels affect the physico-chemical characteristics of emissions from diesel engines compared to conventional fossil diesel fuel and how Diesel Particle Filter-treatment alters this characteristics.
  • Compare the impact of 1st and 2nd generation biodiesel fuels on the pro-inflammatory and genotoxic properties of diesel emissions in vivo (rats), and clarify the impact of DPF-treatment,
  • Compare the impact of diesel exhaust particles (DEP) and organic extracts of DEP (DEP-OE) from combustion of 1st and 2nd generation biodiesel fuels on the pro-inflammatory and genotoxic properties in vitro and clarify the impact of DPF-treatment,
  • Explore the cellular and molecular mechanisms of DEP and DEP-OE-induced pro-inflammatory response, cytotoxicity and genotoxicity.

 

 

 

Głównym celem projektu jest ocena zdrowotnych efektów stosowania bio-paliw pierwszej i drugiej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji pro-zapalnych i uszkodzenia DNA. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:

 

 

  • Ocenę wpływu paliw pierwszej i drugiej generacji na fizyko-chemiczną charakterystykę emisji silnika diesla w porównaniu do konwencjonalnego oleju napędowego oraz okreslenie wpływu filtrów cząstek stałych DPF (Diesel Particle Filter) na emisje spalin.
  • Porównanie wpływu biopaliw pierwszej i drugiej generacji na odpowiedź pro-zapalną i genotoksyczność emisji in vivo (szczury) oraz okreslenie wpływu filtrów cząstek stałych DPF na obserwowane efekty zdrowotne.
  • Porównanie wpływu nanocząstek DEP (diesel exhaust particles) oraz organicznych ekstraktów z nanocząstek DEP-OE (organic extracts of DEP) generowanych ze spalania biopaliw pierwszej i drugiej generacji na odpowiedź pro-zapalną i genotoksyczność i in vitro (szczury) oraz okreslenie wpływu filtrów cząstek stałych DPF na obserwowane efekty zdrowotne.
  • Poznanie komórkowych i molekularnych mechanizmów działania  nanocząstek DEP (diesel exhaust particles) oraz organicznych ekstraktów z nanocząstek DEP-OE, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji pro-zapalnych, cytotoksyczności oraz genotoksyczności.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Polish-Norwegian Research Programme
Project Coordinator: Professor Anna Lankoff
Project Reference: Pol-Nor/201040/72/2013
Duration: 01.11.2013 - 31.10.2016
Budget: 3 077 458,00 PLN