Green fuels and human health - toxicity of engine
emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels
Norway Grants
ABOUT THE PROJECT

The FuelHealth is a research project funded within Polish-Norwegian Research Programme implemented under the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. The project is coordinated by Jan Kochanowski University in Kielce and is realized in cooperation with The Norwegian Institute of Public Health (Oslo, Norway), Warsaw University of Life Sciences (Warsaw) and Automotive Industry Institute (Warsaw). The project aims to clarify how use of 1st and 2nd generation biodiesel fuels affect the health hazard of diesel exhaust emission as compared to emissions from conventional fossil fuels, and how well emission cleansing by diesel particle filter (DPF)-technology is able to reduce the potential health effects of the emissions.

 

Projekt FuelHealth jest projektem naukowym finansowanym przez Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych wyodrębniony w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Projekt koordynowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest realizowany we współpracy z The Norwegian Institute of Public Health (Oslo, Norwegia), Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy oraz z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji z Warszawy. Celem projektu FuelHealth jest ocena zdrowotnych efektów stosowania bio-paliw pierwszej i drugiej generacji. Dodatkowo, celem projektu jest ocena wpływu filtrów cząstek stałych na ewentualne toksyczne efekty emisji silnika diesla podczas spalania bio-paliw.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Polish-Norwegian Research Programme
Project Coordinator: Professor Anna Lankoff
Project Reference: Pol-Nor/201040/72/2013
Duration: 01.11.2013 - 31.10.2016
Budget: 3 077 458,00 PLN